ผู้จัดการร้าน TE Lake View เข้าพบกับคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มข. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผงโปรตีนจิ้งหรีด

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ผู้จัดการร้าน TE Lake View คุณกิติมา แสนโคตร  เข้าพบคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มข. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วย ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. ในการนี้ได้สนทนาเกี่ยวกับกิจการของ TE Lake View การแปรรูปอาหารของกลุ่มผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรมงาน TE KKU Food Festival 2023  สำหรับ TE Lake View ร่วมกับคณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมงาน TE KKU Food Festival 2022 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลตอบรับที่ดีมาก ส่งผลต่อการประกอบการค้าขายและหารายได้ของกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่ม Food Truck และกลุ่มนักศึกษาออกบูธ หลังจากนั้นได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

ข่าว/ภาพ : สุพัฒน์