คณะเทคโนโลยี มข. ขอน้อมถวายต้อนรับพระราชปัญญาวชิโรดม, ดร. เจ้าคณะอำเภอจอมทอง (ธ) เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข พร้อมด้วยศิษยนุศิษย์และสาธุชน นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. ร่วมถวายการต้อนรับและฟังธรรมะบรรยาย จาก พระราชปัญญาวชิโรดม, ดร. เจ้าคณะอำเภอจอมทอง (ธ) เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๗๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับรายวิชาสามาธิเพื่อพัฒนาชีวิต สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ได้ธรรมะบรรยายและการฝึกสมาธิ ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มข.

ข่าว/ภาพ : สุพัฒน์