วิทยาลัยนานาชาติ มข. เข้าพบและสวัสดีปีใหม่กับคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มข.

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. โดย ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มข. เข้าพบและสวัสดีปีใหม่กับคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มข. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. หลังจากนั้นได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน