ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทนี อุริยะพงค์สรรค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์จากการวิจัย  ‘สารเสริมอาหาร สารสกัดข้าวไรซ์เบอรี่ อินูลิน พลัส’ ที่มีผลดีต่อสุขภาพของระบบย่อยอาหารในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทนี อุริยะพงค์สรรค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์จากการวิจัย ‘สารเสริมอาหาร สารสกัดข้าวไรซ์เบอรี่ อินูลิน พลัส’ ที่มีผลดีต่อสุขภาพของระบบย่อยอาหารในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี 2561

ทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในชื่อทีม Healthcare Company ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกาบา ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562

ทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในชื่อทีม Healthcare Company ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกาบา ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562

อาจารย์คณะเทคโนฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 NESP2018

อาจารย์คณะเทคโนฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 NESP2018

ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยีนำเสนอ โรงงานต้นแบบสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Pilot Plant) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

คณะเทคโนโลยีนำเสนอ โรงงานต้นแบบสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Pilot Plant) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

คณะเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม

คณะเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 24 ปี

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 24 ปี

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนฯ มข. เข้ามอบชุดอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับทางสาขาวิชา

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนฯ มข. เข้ามอบชุดอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับทางสาขาวิชา

ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี มข. ประจำปี 2561

ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี มข. ประจำปี 2561

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 50 ปี

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 50 ปี

ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพฯ  สังกัดคณะเทคโนโลยี มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศใน กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ วช.

ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพฯ สังกัดคณะเทคโนโลยี มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศใน กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ วช.

อาจารย์คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมภาคฤดูร้อน: Traditional Food for Agro-Biodiversity, Health, and Tourism, Universitas Gadjah Mada, ประเทศอินโดนีเซีย’

อาจารย์คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมภาคฤดูร้อน: Traditional Food for Agro-Biodiversity, Health, and Tourism, Universitas Gadjah Mada, ประเทศอินโดนีเซีย’

Director of the center of International education, University of Yamanashi ได้เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยี

Director of the center of International education, University of Yamanashi ได้เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยี

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยี มข. ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยี มข. ประจำปีการศึกษา 2561

1 33 34 35 36 37

ข่าวการศึกษา

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำเดือน

วีดีทัศน์

ติดต่อ สอบถาม