ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยีMYH’

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพบปะคณะเทคโนโลยี มข.

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพบปะคณะเทคโนโลยี มข.

คณบดีคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระใหญ่ ต้นเดือน มี.ค. 65

คณบดีคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระใหญ่ ต้นเดือน มี.ค. 65

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี ถ่ายทำวีดีทัศน์การศึกษาภาคสนาม สำหรับเผยแพร่ในค่ายวิชาการ Geo Explosive Camp 2022

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี ถ่ายทำวีดีทัศน์การศึกษาภาคสนาม สำหรับเผยแพร่ในค่ายวิชาการ Geo Explosive Camp 2022

คณะเทคโนโลยี  จัดโครงการ “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังประสบการณ์จากวิทยากรภายนอกจากสถานประกอบการด้านอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง”

คณะเทคโนโลยี  จัดโครงการ “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังประสบการณ์จากวิทยากรภายนอกจากสถานประกอบการด้านอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง”

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การรวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี”

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การรวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี”

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะเทคโนโลยี

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะเทคโนโลยี

ประชุมจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง  “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อการผลิตผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน”

ประชุมจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อการผลิตผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน”

คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (non degree) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (non degree) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลในงานวันนักกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลในงานวันนักกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชม Open House แหล่งเรียนรู้ โลกแมลง และการต่อยอดแมลงอุตสาหกรรม  ร้าน @Six-legged KKU คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชม Open House แหล่งเรียนรู้ โลกแมลง และการต่อยอดแมลงอุตสาหกรรม ร้าน @Six-legged KKU คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาธรณีวิทยา ประจำปี 2565

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาธรณีวิทยา ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) กับ บริษัท จูปิเตอร์ นัมเบอร์ไนน์ (2009) จำกัด ในโครงการ “การผลิตไวน์ผลไม้ และสุรากลั่นจากส้ม

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) กับ บริษัท จูปิเตอร์ นัมเบอร์ไนน์ (2009) จำกัด ในโครงการ “การผลิตไวน์ผลไม้ และสุรากลั่นจากส้ม

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “Canva Tips for Presentation” ให้กับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “Canva Tips for Presentation” ให้กับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

คณะเทคโนโลยี ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

คณะเทคโนโลยี ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

คณะเทคโนโลยีร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 “KKU GAME 2021”

คณะเทคโนโลยีร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 “KKU GAME 2021”

1 33 34 35 36 37 55

ข่าวการศึกษา

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำเดือน

วีดีทัศน์