คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ FoSTAT Food Innovation Contest 2023 Theme: Tomorrow Food Innovation

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ FoSTAT Food Innovation Contest 2023 Theme: Tomorrow Food Innovation

ซึ่งทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. ทั้ง 2 ทีม ได้แก่
 1) ทีม Moo Milk
 2) ทีม Shake Shake

ควบคุมทีมโดย อ.ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้นำนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. เข้าแข่งขัน FoSTAT Food Innovation Contest 2023 Theme: Tomorrow Food Innovation ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มข. คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. ขอส่งกำลังใจและส่งแรงเชียร์ให้กับทีมนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมให้สำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้