หน่วยโครงสร้างพื้นฐาน
ยินดีต้อนรับ

หน่วยโครงสร้างพื้นฐานคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.คุณอ่อนศรี แก้วศิริ   โทรศัพท์ภายใน : 44689
2.คุณอาทิตย์ เชียงเครือ   โทรศัพท์ภายใน : 44689
3.คุณสีสุก เพียจันทร์   โทรศัพท์ภายใน : 44689