หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

Bachelor’s Degree

หลักสูตรปริญญาโท

Master’s Degree

หลักสูตรปริญญาเอก

Doctor of Philosophy

หลักสูตรนานาชาติ

International Programs

การเข้าการศึกษา

และการบริการของเรา

39 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

ก้าวต่อไปอย่างภาคภูมิ

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคณะเทคโนโลยี

18 กรกฎาคม 2019

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มีนาคม 2019

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องเรียน อาคาร TE 06

9 สิงหาคม 2018

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการห้องประชุมสำนักงานคณเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 สิงหาคม 2018

ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bldding

25 กรกฎาคม 2018

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน TE 06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 กรกฎาคม 2018

โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร TE04

9 กรกฎาคม 2018

ประกวดราคาชื้อเครื่องทอดสูญญากาศขนาด 20 ลิตร

29 มิถุนายน 2018

ประชาสัมพันธ์/ชื่นชมยินดี

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ Food Product Innovation Contest “การประกวดนวัตกรรมอาหาร” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

สำหรับนักศึกษา

Student Portal

สำหรับบุคลากร

Personnel Portal

ระบบสารสนเทศ

Information system

สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชา
เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider