คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรม สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2566 (Sithan KKU Festival 2023)

     เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 17.00 น.  นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. ได้ร่วมกิจกรรม “งานวัฒนธรรม สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2566 (Sithan KKU Festival 2023)” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในงาน ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษา มข. เดินขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ ทำพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเปิดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจำปี  2566 พิธีบูชานาคาศรัทธา

     สำหรับคณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมแห่กิจกรรมงานวัฒนธรรม สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2566 (Sithan KKU Festival 2023) ในครั้ง โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. ได้นำขบวนแห่ขันหมากเบ็ง เพื่อบูชานาคาศรัทธา สักการะหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่งสอดคล้องกับ Edpex ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างคณะเทคโนโลยีให้เป็นที่น่าทำงาน (Best place to work) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความผูกพันธ์บุคลากรอย่างยั่งยืน โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดี คณะเทคโนโลยี