คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. คณะเทคโนโลยี มข. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 ในการนี้ได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้ที่กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมไว้ ได้แก่ ต้นเสลา ต้นยางนา ต้นมะค่า ต้นพะยูง ต้นตะเคียน ต้นแคนา และต้นประดู่ เพื่อคืนสภาพพื้นที่สีเขียวโดยรอบอ่างเก็บน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโครงการ ซึ่งได้ปรับปรุงระบบจัดการอ่างเก็บน้ำและภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ หลังจากนั้นได้บันทึกภาพร่วมกันและได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้

ดาวน์โหลดภาพ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XLzz3Bnmcac6qpDqo2tnFPqglzNXex1p