คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสสถาปนา ครบรอบ 54 ปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น. โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤิทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย บุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสสถาปนา ครบรอบ 54 ปี ในการนี้ ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤิทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี และ บุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้เข้ามอบแจกันดอกไม้ กับ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดีและรับของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน จากนั้น ได้ร่วมใส่บาตรเช้า โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ได้นิมนต์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป จากวัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ (บริเวณลานจอดรถหน้าคณะศึกษาศาสตร์)

ข่าว-ภาพ  : สุพัฒน์

ติดต่อ สอบถาม