คณะเทคโนโลยี ร่วมส่งมอบคุณค่าสู่สังคม ผ่านโครงการ KKU CSV ประจำปี 2565

___

___เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี  พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม, อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและประกันคุณภาพ, ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี, ผศ.ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, ผศ.ดร.กฤติกา ตระกูลงาม, สมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ, คุณรังรอง รัตนะ, คุณอ่อนศรี แก้วศิริ, คุณศศิธร คำพวง และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ชั้น 2 สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงของนักศึกษาจากมาหวิทยาลัยขอนแก่น แสดงกิจกรรมตลอดทั้งงาน

___

___มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ภายใต้โครงการ KKU CSV ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เป็นโอกาสดีที่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน CSV แก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน  ภายในงานพบบริการต่างๆ มากมาย จาก หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคีเครือข่าย มากกว่า 41 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม โดยคณะเทคโนโลยี ได้ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T ของชุมชนที่ร่วมกับคณะเทคโนโลยี และให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป  ได้แก่

  1. บริการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น (ฟรี)โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
  2. ผลิตภัณฑ์อาหาร “เทมเป้” (ฟรี) พัฒนาโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  3. ผลิตภัณฑ์ COCO Damnoen (โคโค่ดำเนิน) มะพร้าวเจลลี่ (ฟรี) ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ ที่ร่วมพัฒนาโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

กิจกรรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าว/ภาพ :  ประทีป เทวงษา

ติดต่อ สอบถาม