ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น กรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่เกี่ยวข้องกรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่เกี่ยวข้องกรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

ประกาศจังหวัดขอนแก่น