ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่เกี่ยวข้องกรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)