ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท
ผศ.ดร.มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

การศึกษา (Education)

Ph.D. Industrial Engineering North Carolina State U, USA 2553
M.Eng. Industrial Engineering North Carolina State U, USA 2549
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ความสนใจด้านการวิจัย (Research Interest)

1.Human Factors and Ergonomics
2.Human Performance/ Health Monitoring
3.Assistive Technology Design
4.Human-Centered Design
5.System Safety

ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการปีที่เผยแพร่
1Tapanya, W., Neubert, M. S., Puntumetakul, R., & Boucaut, R. (2021). The effects of shoulder posture on neck and shoulder musculoskeletal loading and discomfort during smartphone usage. International Journal of Industrial Ergonomics. 85, 103175.2564
2Tapanya, W., Puntumetakul, R., Neubert, M. S., Hunsawong, T., & Boucaut, R. (2021). Innovative ergonomic arm support device for smartphone users reduces neck and shoulder musculoskeletal loading and fatigue. Applied Ergonomics. 95, 1034582564
3Tapanya, W., Puntumetakul, R., Neubert, M. S., & Boucaut, R. (2021). Influence of neck flexion angle on gravitational moment and neck muscle activity when using a smartphone while standing. Ergonomics, 64(7), 900-911.2564
4Kristanto, A., Neubert, M. S., Gross, M. T., Puntumetakul, R., Kaber, D. B., & Sessomboon, W. (2021). Effects of corrective insole on leg muscle activation and lower extremity alignment in rice farmers with pronated foot: a preliminary report. The Foot, 46, 101771.2564
5Saiklang, P., Puntumetakul, R., Neubert, M. S., & Boucaut, R. (2021). The immediate effect of the abdominal drawing-in maneuver technique on stature change in seated sedentary workers with chronic low back pain. Ergonomics, 64(1), 55-68.2564
6Zhang, W., Feltner, D., Shirley, J., Kaber, D. & Neubert, M. S. (2020). Enhancement and application of a UAV control interface evaluation technique: modified GEDIS-UAV. ACM Transactions on Human-Robot Interaction, 9(2), Article 14, 20 pages.2563
7Chi, S., Neubert, M. S., Buranruk, O., Limroongreungrat, W., Eungpinichpong, W., & Puntumetakul, R. (2019). Comparison of workload perception for original and modified cognitive tasks. Industrial Engineering and Management Systems, 18(4), 701-709.2562
8Kristanto, A., Neubert, M. S., Puntumetakul, R., & Sessomboon, W. (2019). Adaptable ergonomic interventions for patients with cerebral palsy to rice farmers activities: reviews and recommendations. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 24(4), 1-9.2562
9Saiklang, P., Puntumetakul, R., Neubert, M. S., & Boucaut, R. (2019). Effect of time of day on height loss response variability in asymptomatic participants on two consecutive days. Ergonomics, 62(12), 1542-1550.2562
10Puntumetakul, R., Namwongsa, S., Neubert, M. S., & Boucaut, R. (2019). Effect of neck flexion angles on neck muscle activity among smartphone users with and without chronic neck pain. Ergonomics, 61(12), 1524-1533.2562
11Kristanto, A., Neubert, M. S., Promkotra, S., & Sessomboon, W. (2019). Fabrication and thermo-mechanical characteristics of PHBV/latex/vegetable oil composites-modifying on biocomposites. Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, 42(5), 106-109.2562
12Puntumetakul, R., Neubert, M. S., Karukunchit, U., Buranruk, O. & Boucaut, R. (2018). Knee musculoskeletal impairment and associated pain factors among rice farmers. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 31(6), 1111-1117.2561
13Namwongsa, S., Puntumetakul, R., Neubert, M. S. & Boucaut, R. (2018). Factors associated with neck disorders among university student smartphone users. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 61, 367-378.2561
14Namwongsa, S., Puntumetakul, R., Neubert, M. S., Chaiklieng, S., & Boucaut, R. (2018). Ergonomic risk assessment of smartphone users using the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) tool. PloS one, 13(8), e0203394.2561
15Juntaracena, K., Neubert, M. S. & Puntumetakul, R. (2018). Effects of muddy terrain on lower extremity muscle activity and discomfort during the rice planting process. International Journal of Industrial Ergonomics. 66, 187-193.2561
16Neubert, M. S., Karukunchit, U. & Puntumetakul, R. (2017). Identification of influence demographic and work-related risk factors associated to lower extremity pain perception among rice farmers. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation. 58, 489-498.2560
17Zhang, W., Ma, W., Brandao, M., Kaber, D. B., Bloomfield, P. & Swangnetr, M. (2016). Biometric validation of a virtual reality-based psychomotor test for motor skill training. Assistive Technology. 28(4), 233-241.2559
18Phimphasak, C., Swangnetr, M., Puntumetakul, R., Chatchawan, U. & Boucaut, R. (2016). Effects of seated lumbar extension postures on spinal height and lumbar range of motion during prolonged sitting. Ergonomics. 59(1), 112-120.2559
19Zahabi, M., Kaber, D. B. & Swangnetr, M. (2015). Usability and safety in electronic medical records interface design: a review of recent literature and guideline formulation. Human Factors, 57(5), 805-834.2558
20Keawduangdee, P., Puntumetakul, R., Swangnetr, M., Laohasiriwong, W., Settheetham, D., Yamauchi, J. & Boucaut, R. (2015). Prevalence of low back pain and associated factors among farmers during the rice transplanting process. Journal of Physical Therapy Science, 27, 2239-2245.2558
21Karukunchit, U., Puntumetakul, R., Swangnetr, M. & Boucaut, R. (2015). Prevalence and risk factors analysis of lower extremity abnormal alignment characteristics among rice farmers. Journal of Patient Preference and Adherence, 9, 785-795.2558
22Swangnetr, M., Kaber, D., Phimphasak, C., Namkorn, P., Saenlee, K., Zhu, B. & Puntumetakul, R. (2014). The influence of rice plow handle design and whole body posture on grip force and upper extremity muscle activation. Ergonomics, 57(10), 1523-1535.2557
23Swangnetr, M., Kaber, D., Puntumetakul, R. & Gross, M. T. (2014). Ergonomics-related risk identification and pain analysis for farmers involved in rice field preparation. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 49(1), 63-71.2557
24Kaber, D., Tupler, L., Clamann, M., Gil, G-H., Zhu, B., Swangnetr, M., Jeon, W., Zhang, Y., Qin, X., Ma, W. & Lee, Y-S. (2014). Evaluation of an augmented virtual reality and haptic control interface for psychomotor training. Assistive Technology, 26, 51-60.2557
25Eungpinichpong, W., Buttagat, V., Areeudomwong, P., Pramodhyakul, N., Swangnetr, M., Kaber, D. & Puntumetakul, R. (2013). Effects of restrictive clothing on lumbar range of motion and trunk muscle activity in young adult worker manual material handling. Applied Ergonomics,44(6), 1024-1032.2556
26Swangnetr, M. & Kaber, D. (2013). Emotional state classification in patient-robot interaction using wavelet analysis and statistics-based feature selection. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 43(1), 63-75.2556
27Zhang, T., Kaber, D., Zhu, B., Swangnetr, M., Mosaly, P. & Hodge, L. (2010). Service robot design effects on user perceptions and emotional responses. Journal of Intelligent Service Robotics, 3(2), 73-88.2553