สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ทาง สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้องใหม่สักการะพระธาตุพนม ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  ภายใต้แนวคิด “60 ปี มอดินแดงโฮมศรัทธา ถวยบูชาพระธาตุพนม” โดยได้ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะพระธาตุพนม พร้อมด้วยบรรดาน้องใหม่ร่วมเวียนผ้าห่มพระธาตุพนม รอบองค์พระธาตุพนม และพิธีสมโภชองค์พระกฐิน หลังจากนั้นนักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และเดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ