คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ Food Product Innovation Contest “การประกวดนวัตกรรมอาหาร” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

Food Product Innovation Contest “การประกวดนวัตกรรมอาหาร”

 
 
รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก และ กำหนดการรับสมัคร

1. เกณฑ์การคัดเลือก

ทีมที่เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย

ระดับมัธยม : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 คน

ระดับมหาวิทยาลัย : นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 7 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 คน

รอบคัดเลือก

นำเสนอในรูปแบบ วิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที หรือ power point ไม่เกิน 10 สไลด์ ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดและที่มาของผลิตภัณฑ์ วิธีการทำ รูปแบบผลิตภัณฑ์อาหาร โอกาสต่อยอดเชิงพาณิชย์ และความโดดเด่นของสินค้า

เกณฑ์การตัดสิน รอบคัดเลือก พิจารณาจากคลิปวิดีโอ และ Power Point ที่ผู้สมัครส่งมา

  1. ความเป็นนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับความยั่งยืนทางอาหาร
  2. ความโดดเด่น และความแตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาด
  3. ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ โอกาสต่อยอดเชิงพาณิชย์
  4. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบ

รอบตัดสิน (ชิงชนะเลิศ)

  1. นำเสนอการดำเนินงานในรูปแบบ Power Point เวลา 5 นาที ประกอบด้วย แนวคิด วิธีการทำ รูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ และการถามตอบต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. นำเสนอนวัตกรรมอาหารที่สร้างขึ้น
  3. นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นให้กรรมการทดลองชิม (โดยทางผู้จัดจะเตรียมโต๊ะสำหรับวางผลิตภัณฑ์ไว้ให้ โดยท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และอุปกรณ์ชิมมาเอง)

 

 

 

2. เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อกำหนดและขอบเขตในการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่:

ระดับมัธยมปลาย 
Theme คือ Food Waste (Fruit & Vegetable) to Food Sustainability โดยเป็นการนำผักและผลไม้ส่วนเกินจากทางโลตัสมาแปรรูปฟรี โดยจะมีผู้ผ่านคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศเพียง 5 ทีม

ระดับมหาวิทยาลัย
Theme คือ Food for Crisis โดยจะมีผู้ผ่านคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศเพียง 10 ทีม

3. ระยะเวลาดำเนินการ และ กำหนดการรับสมัคร

  1. เปิดรับสมัคร 1 ก.ค – 25 ส.ค 66
  2. ประกาศผลการคัดเลือก 30 ส.ค.2566
  3. วันที่ประกวด 3 ตุลาคม 2566

 

 

 

รางวัลระดับมัธยม และ มหาวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศ5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 22,000 บาท

สมัครเข้ารวมประกวด

ระดับมัธยม และ มหาวิทยาลัย สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค – 15 ส.ค 66

ขยายเวลารับสมัคร จนถึง 25 ส.ค.2566

***ประกาศผลรอบคัดเลือก 30 ส.ค. 2566

วันที่ประกวด 3 ตุลาคม 2566

สถานที่จัดการประกวดรอบตัดสิน (ชิงชนะเลิศ)

ห้อง Auditorium

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทาง

Facebook >> https://www.facebook.com/TechnologyKKU