ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยี ทุกท่าน เข้าร่วม “กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2566” วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี และร่วมกิจกรรม บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2566 ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 16.30-20.15 น.

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยี ทุกท่าน
เข้าร่วม “กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2566” วันที่ 4 เมษายน 2566
เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี
และร่วมกิจกรรม บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2566 ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน)
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 16.30-20.15 น.