คณะเทคโนโลยีร่วมงานนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และงาน Food and Agro tech 2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.30 น. โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอี่ยว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่องสังคม อาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.วิมลพิทย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษา คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และงาน Food and Agro tech 2022 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หลังจากนั้น ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ และรับฟังปาฐกถาพิเศษ จาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หัวข้อ “นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์” และได้เยี่ยมชมบูธของคณะเทคโนโลยี นวัตกรรมเกี่ยวกับ อาหารการเกษตรข้าวกล้องมะลิ แคบหมู ซอสหมักอเนกประสงค์ ขนมจีนอบแห้ง ข้าวหอมมะลิผสมข้าวเมล็ดฝ้ายและธัญพืชพร้อมรับประทาน ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม FRESHCO TE KKU ผลิตภัณฑ์ถักทอผ้าไหม ผ้าขาวม้า และ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑ์โมเดล สำหรับงานนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และ งาน Food and Agro tech 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ข่าว-ภาพ : สุพัฒน์ บุญแก้ว

ติดต่อ สอบถาม