หลักสูตรอบรมระยะสั้น พร้อมปรึกษาเคสฟรี!!! ในหัวข้อ “กฎหมายอาหารที่ผู้ประกอบการต้องรู้” กฎหมายอาหารของประเทศไทย

หลักสูตรอบรมระยะสั้น ✅ พร้อมปรึกษาเคสฟรี!!!
ในหัวข้อ “กฎหมายอาหารที่ผู้ประกอบการต้องรู้”
กฎหมายอาหารของประเทศไทย ได้กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารจะต้องขออนุญาตผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายลูกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านฉลากอาหารและโภชนาการ ดังนั้นกฎหมายและมาตรฐาน การรักษาคุณภาพด้านปลอดภัยของอาหารจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอันดับแรกที่ผู้ประกอบการ หรือบริษัทประกอบธุรกิจด้านอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมต้องคำนึงถึง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและโอกาสการเลือกซื้อของผู้บริโภค และการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
☑️เรารวมทุกกฎหมายอาหารที่ต้องรู้ และเข้าใจได้ง่ายๆ ครบจบในที่เดียว!!!
🔴 พรบ.อาหาร
🔴 หลักการควบคุมอาหารตาม พรบ.อาหาร
🔴 การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
🔴 ขั้นตอนการขออนุญาตและ GMP 420
🔴 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์
🔴 กฎหมายวัตถุเจือปนอาหาร
🔴 กฎหมายฉลากอาหารและโภชนาการ
🔴 กฎหมายการขออนุญาตโฆษณา
🔴 อาหารใหม่ และแนวโน้มอาหารในอนาคต
🔴 อภิปรายและให้คำปรึกษา (Private consultation)
—————————————
📆 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
🕐 08.00-18.00 น.
📍 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
💵 ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 3,400 บาท
—————————————
สมัครได้แล้ววันนี้ – 5 สิงหาคม 2565
📩 สมัครได้ที่ https://kku.world/270fc
🌍ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://te.kku.ac.th/lifelong/?page_id=1635
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
✅ Line : @846biwib
📞 : 096-3262528
—————————————
ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักบริการวิชาการ และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น