คณะเทคโนโลยีร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ในกิจกรรม “มข.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี, ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม, คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี, คุณศรีสวรรค์ ใจลึก หัวหน้างานบริหารทั่วไป, คุณยุวะนีย์ แสงพงศานนท์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรม “มข.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ในโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต” ทางคณะเทคโนโลยี ได้จัดเตรียมสิงของเครื่องอุโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็น ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัย ไปยังบ้านบึงเนียม บ้านบึงสวางค์ บ้านคุยโพธิ์ และ บ้านปากเปือย ณ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีสภาพความเดือดร้อนน้ำท่วมไร่นาที่พักอาศัยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากออกมารอรับความช่วยเหลือ

 

 

          หลังการส่งมอบสิ่งของ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่าถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดำเนินการครั้งนี้ว่า  “จากที่เราได้รับรู้ถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นที่มาจากอุทกภัย และจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความผูกพันกับประชาชนอยากช่วยแบ่งเบาปัญหาความเดือดร้อนจึงก่อให้เกิดโครงการที่มาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายรวมทั้งนักศึกษาที่จะนำสิ่งของจำเป็นออกมาช่วยเหลือกันเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคโดยในรอบนี้เราสามารถช่วยได้จำนวน4 หมู่บ้าน ที่พอจะเป็นส่วนช่วยให้กำลังใจแก่ประชาชนในเบื้องต้น สำหรับในระยะยาวนั้นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีอีกหลายคณะวิชาที่พร้อมจะลงมาช่วยเหลือประชาชนเพื่อการฟื้นฟูหลังน้ำลด แต่ทั้งนี้หากสถานการณ์อุทกภัยยังไม่ดีขึ้นทางมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีโครงการช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อีก”

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลข่าว และรูปภาพ

จาก: https://th.kku.ac.th/78778/

 

ติดต่อ สอบถาม