ขอเชิญอบรม บัณฑิตพันธ์ุใหม่ “หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industrial Management)”

โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ “หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industrial Management)”
ประเภทหลักสูตร: ประกาศนียบัตร (Non-Degree)

ผู้รับผิดชอบโครงการ: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระยะเวลาฝึกอบรม: 25 วัน หรือ 288 ชั่วโมง

(บรรยายและปฏิบัติการ 144 ชั่วโมง และปฏิบัติในสถานประกอบการ 144 ชั่วโมง)
ระยะเวลาดำเนินการ: เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนผ่านระบบออนไลน์  Zoom   รับจำนวน 40 ท่าน
สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ส.ค. 2564 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
arthap@kku.ac.th
โทร. 08-5609-5223

 

 

สมัครเข้าร่วมอบรม

 

 

 

>> โหลดภาพโปสเตอร์

ติดต่อ สอบถาม