ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สอน ในการสอบปลายภาคแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Final Examination)

 

 

เอกสารประกอบหมายเลข 1 การส่งข้อสอบด้วย Microsoft Forms ที่สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าสอบ