กิจกรรมกีฬาฟุตบอลเฟื่องฟ้าคัพ (Techno Cup) ปี พ.ศ. 2562

 

 

        สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเฟื่องฟ้าคัพ ประจำปี 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ณ สนามฟุตบอล Soccer Cube จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า รวมทั้งบุคลากรของคณะ ซึ่งในการนี้มีทีมส่งเข้าแข่งขันจำนวน 14 ทีม ประกอบด้วยนักศึกษาปัจจุบัน 10 ทีม ศิษย์เก่าทุกสาขาวิชา 3 ทีม และบุคลากร 1 ทีม โดยมีทีมที่ชนะเลิศ คือ ที ทีมรวมศิษย์เก่าทุกสาขา โดยกิจกรรมนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 200 คน