คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี

     วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 07.00 น. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วย ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี มข. คุณศรีสวรรค์ ใจลึก หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป คุณเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ หัวหน้างานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และ คุณนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. และร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ร่วมทอดผ้าป่าวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
     ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป และ กราบนมัสการ รับฟังเทศนาจาก พระราชวชิธรรมาจารย์ วิ. (พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม) ประธานพิธีสงฆ์ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ.เมือง จ.อุดรธานี