คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา พร้อมเปิดบ้าน TEKKU OPEN HOUSE ต้อนรับนักเรียนอย่างคับคั่ง

 

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน  2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 และ KKU OPEN HOUSE 2024 ขึ้น โดยร่วมมือกับคณะวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 71 หน่วยงาน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน  2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร และ บุคลากร คณะเทคโนโลยี ร่วมออกบูธ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.

 

 

ทางคณะเทคโนโลยี ได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เปิดบ้าน TEKKU OPEN HOUSE ต้อนรับนักเรียนที่สนใจ จากหลายสถานบันอุดมศึกษา นักเรียนให้ความสนใจจำนวนมาก โดยในครั้งนี้ คณะเทคโนโลยี ได้เปิดห้องปฏิบัติการของทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ 

 

ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตึก TE06 ชั้น 5

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตึก TE06 ชั้น 5

 1. ห้อง Central Lab.
 2. ห้องเพาะเลี้ยงเซลพืช
 3. ห้องปฏิบัติการ HPLC
 4. ห้องปฏิบัติการ GC
 5. ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยไฮโดรเจน ชั้น 6

 

ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ตึก TE05

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ตึก TE05

 1.  ห้องปฏิบัติการ Geophysics
 2.  ห้องปฏิบัติการ Mineral
 3.  ห้องปฏิบัติการ Remote Sensing
 4.  ห้องปฏิบัติการ Paleon

 

 

ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ตึก TE 04

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 1. ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตึก TE 04 ชั้น 1
 2. ห้องปฏิบัติการทางเคมีอาหาร ตึก TE 06 ชั้น 3
 3. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง ตึก TE 06 ชั้น 4
 4. ห้องปฏิบัติการทดลองคุณภาพอาหารประสาทสัมผัส ตึก TE 04 ชั้น 2

 

 

ห้องเฟื่องฟ้า พื้นที่จัดแสดง สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม

 1. ห้องเฟื่องฟ้า ระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม  TE06 ชั้น 1

 

และยังมีบูธแจกของรางวัลสำหรับน้อง ๆ ที่มาร่วมงาน จากทีมอาจารย์ และพี่ ๆ นักศึกษาจากทางสาขาวิชาอีกด้วย โครงการนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 และ KKU OPEN HOUSE 2024 ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียน คณะครูจากภาคอีสานเข้ามาร่วมเยี่ยมชมบูธของคณะวิชาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างคับคั่ง บนเวทียังมีการจัดกิจกรรม การโชว์ผลงานของนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งมีคณะวิชานำรถมารับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อไปเยี่ยมชมถึงคณะอีกด้วย 

 

 

ภาพกิจกรรม ทั้งหมด >> https://drive.google.com/drive/folders/1vVVRDhhaTG4HiqBLAzbwKFc9BJDb7exz

ข่าว /ภาพ : ประทีป เทวงษา