สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการและโรงงานด้านอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ผศ.ดร.ปนัดดา นนทนำ และ ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการและโรงงานด้านอาหาร ได้แก่ 1) บริษัท โคราชไมโครบรู จำกัด จ.นครราชสีมา 2) บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอยุธยา 3) บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด กรุงเทพฯ 4) สถานบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 5) โรงคั่วกาแฟ อเมซอน ภายใต้ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566