คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

 

วัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยี มข. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี  พร้อมด้วย คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี มข. และคุณนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน นักจัดการงานทั่วไป คุณเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ รักษาการหัวหน้า งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  เนื่องในโอกาส วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี  และได้ร่วมทำบุญตักบาตร ณ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น