อาจารย์ คณะเทคโนโลยี มข. เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย งาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo

 

บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่งกรุ๊ป จำกัด คณะผู้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในงาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo เชิญวิทยากรพิเศษบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน บรรยายในหัวข้อเรื่อง “THE FUTURE OF SUSTAINABLE PACKAGING” และ “การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และผลผลิตทางการเกษตร เพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) HALL 1 ห้อง M7