ผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน (ชิงชนะเลิศ) โครงการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมอาหาร Food Product Innovation Contest คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน (ชิงชนะเลิศ)

โครงการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมอาหาร Food Product Innovation Contest คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ทีมที่ผ่านเข้ารอบ และขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ความสนใจกับการประกวดในครั้งนี้ของเรา
 
 
สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ  ยืนยันแบบฟอร์มเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่ >>   https://kku.world/2btso
หรือ (QR Code ที่แนบมา) และ เตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขัน!
 
🎈พบกันวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง Auditorium
อุทยานแห่งชาติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา 08.30 – 17.00 น.
 
 
ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
โทรศัพท์: 081 811 6501 email: chanphu@kku.ac.th เป็นผู้ประสานงาน