คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงาน Food Technology Events by Informa Markets ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัด ขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. คณะเทคโนโลยี มข. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมงาน Food Technology Events by Informa Markets การสัมมนาห้วข้อเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารท้องถิ่นสู่ตลาดโลก” เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ส่วนผสมอาหาร และเครื่องดื่ม ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัด ขอนแก่น  โดย ProPakAsia เป็นสื่อกลางและแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งที่เคียงคู่กับอุตสาหกรรมการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับ FiAsiaThailand ผู้นำด้านงานแสดงและนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มแห่งเอเชียผนึกกำลังผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล และ การบรรยายจาก คุณรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการ กลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น และ คุณขาบ-สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟู้ดสไตลิสต์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย ผู้นำอาหารท้องถิ่น รางวัลออสการ์อาหารโลก