นวัตกรรม “อาหารเพียวเร่โฮลมีลนุ่มพร้อมทาน สำหรับผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ” โดยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผงาดคว้ารางวัล Silver Medal บนเวทีระดับโลก

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดี ร่วมภาคภูมิใจกับ อ.ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร ผู้คิดค้นนวัตกรรม (ทีมนักประดิษฐ์ พญ.ภัทรา วัฒนพันธุ์ สาขาวิาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวหทัย ตั้งภัทรนันท์ และ นางสาวปาณิสรา พลดี“อาหารเพียวเร่โฮลมีลนุ่มพร้อมทาน สำหรับผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ” โดยงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาด ภายใต้โครงการ NSTDA Deep Tech Acceleration โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ FoodInnopolis ร่วมกับโครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ แผนงานยกระดับและเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ประกอบการ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งได้ คว้ารางวัล Silver Medal จากการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566 เป็นการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์กว่า 1,000 ผลงาน จากมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม “อาหารเพียวเร่โฮลมีลนุ่มพร้อมทาน สำหรับผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ” ในงานนิทรรศการอีกด้วย 

ผลิตภัณฑ์ “อาหารเพียวเร่โฮลมีลนุ่มพร้อมทาน” เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารกลืนง่าย คุณค่าทางอาหารสูง โปรตีนสูง และมีพรีไบโอติก ภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้า “SAMADUL” นับเป็นก้าวสำคัญของการขยายผลงานวิจัย สู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์นี้นับเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนงานวิจัย ที่คณะเทคโนโลยีให้การผลักดัน ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายนวัตกรรม โดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. และคุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. ร่วมสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงประจักษ์ ส่งมอบคุณค่าสู่สังคมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(จากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณะบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, อ.ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ สอบถาม