ตารางสอบและเลขที่นั่งสอบ กลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

 

เลขที่นั่งสอบ กลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (ฉบับอัพเดท 5 มค. 2567)ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ >> ห้องบริการการศึกษา ชั้น 1 TE06  คณะเทคโนโลยี มข.

โหลด >> แนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

 

 

Subtitle for This Block

Title for This Block

Text for This Block