คณะเทคโนโลยีต้อนรับอาคันตุกะจากจาก Biotechnology Research and Development Institute, Can Tho university ประเทศเวียดนาม

 

 

           ระหว่างวันที่ 12-21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา  เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและประกันคุณภาพ, คุณเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาคันตุกะ Asst.Prof.Ngo Thi Phuong Dung และนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น จาก Biotechnology Research and Development Institute, Can Tho university ประเทศเวียดนาม โดยได้เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกิจกรรมวิชาสัมมนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และได้เดินทาง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

         จากนั้นเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่่น ได้แก่ พิพิธภัณฑ์นานาชาติ (ได้โนเสาร์) มข. โรงงานน้ำตาล KSL อ.น้ำพอง โฮมุน มัง เมืองขอนแก่น, ลานวัฒนธรรมหนานหนิง, วัดหนองแวงอารามหลวง ฟาร์มปลูกสุข เยี่ยมชมธรรมชาติและวิถีชาวบ้าน เรียนรู้การทำอาหารไทยและขนมไท และเดินทางมาที่โรงงานเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (Biohythane Pilot Plant, KKU Science Park)

 

 

วันที่ 13 กันยายน 2565 ชมพิพิธภัณฑ์นานาชาติ (ได้โนเสาร์) อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
วันที่ 21 กันยายน 2565 เข้าเยี่ยมชม โรงงานเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัย (Biohythane Pilot Plant, KKU Science Park )

 

 

 

 

ข่าว :  เฉลิมภรณ์

ภาพ : ประทีป, เฉลิมภรณ์, สุพัฒน์

 

ติดต่อ สอบถาม