คณบดีคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง) และร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง) และร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาชนทั่วไป และศิษยานุศิษย์ ณ อาคารแก่นมอดินแดง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 นี้ เป็นการบรรยายและการทำสมาธิ ทั้งปฏิบัติ  เดินจงกรม นั่งสมาธิ และเรียนรู้จุดประสงค์การทำสมาธิ อิริยาบถ4 การบริกรรม ประโยชน์สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ของสมาธิ และวิทิสาสมาธิ (การทำสมาธิที่ง่ายที่สุด) เพื่อสามารถเอาชนะใจตนเองและเพิ่มพูนความสุขที่แท้จริงให้กับตนเอง ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด19 อย่างเข้มงวด