คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี และภริยา ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล 

 

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี  เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565  ที่จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำโดย รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี และภริยา ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป พร้อมลงนามในสมุดลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก : https://th.kku.ac.th/108275/

 

ติดต่อ สอบถาม