คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังกายพลังใจ

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย บุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพลังกายพลังใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.จิตภินันท ศรีจักรโคตร จาก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในการนี้ ได้บรรยายถึงหัวข้อ ปรับความคิด ชีวิตความสุข เพื่อให้บุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้มีสมาธิและวิสัยทัศน์ในด้านการปฏิบัติงาน

ข่าว-ภาพ : สุพัฒน์ บุญแก้ว

ติดต่อ สอบถาม