คณะเทคโนโลยี ร่วมออกโรงทานเนื่องในวันเทศกาลลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2564

 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยี นำโดย คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ร่วมกับคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมออกโรงทานแจกจ่ายขนมและน้ำดื่มแก่ผู้ร่ววมงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณบึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ติดต่อ สอบถาม