คณะเทคโนโลยี ต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วย อ.ดร.จิตนา ศรีผุย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ให้เกียรติต้อนรับคุณวิริยะ พรรคพิง ผู้จัดการแผนกงานจัดการน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จังหวัดขอนแก่น และทีมงาน ได้เดินทางเข้ามาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นผลิตผลจากชาวบ้านในชุมชนที่พำนักอาศัยอยู่โดยรอบของ บมจ. ดังกล่าว โดยทาง บมจ. คาดหวังไว้ว่าจะยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากท้องถิ่นให้มีมูลค่าสูงขึ้นพร้อมกับคุณประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ติดต่อ สอบถาม