คณะเทคโนโลยี ร่วมใจ สมทบช่วยผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คุณสมคืด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี และบุคลากรสายสนับสนุน มอบอาหาร ได้แก่ ขนมปังไส้หมูหยอง น้ำกระเจี๊ยบ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 150 ชุด ให้กับฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คุณภาคภูมิ ทิทา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยสมทบและมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า และตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

ติดต่อ สอบถาม