คณบดีคณะเทคโนโลยี ลงพื้นที่ให้ความรู้ U2T ตำบลหนองไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเทคนิคการยืดอายุของข้าวหลาม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค นำทีมโดย รศ.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.ภาคินี เปล่งสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ความรู้และบรรยายในหัวข้อเรื่องการออกแบบโลโก้ แพคเกจจิ้งให้ดึงดูดและน่าสนใจแก่ผู้ประกอบการข้าวหลามและผู้ที่สนใจ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( U2T ตำบลหนองไผ่ ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

 

ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก U2T-ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ

 

ติดต่อ สอบถาม