เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี, ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และทีมผู้บริหารจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงเยี่ยมพื้นที่ ต.ท่านางแนว  อ.แวงน้อย ที่วัดทรงศิลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังผู้จ้างงาน ท้องที่ในการดำเนินงาน การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำพริกกากหมูนางแมว, อ้อยคั้นน้ำ และสมุนไพรรอบบ้านที่สามารถช่วยระบบทางเดินหายใจ ลดอาการแพ้ฝุ่นละออง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกกากหมูนางแมว เป็นสินค้าอินทรีย์เข้าสู่ท้องตลาด ร่วมระดมความคิด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของการพัฒนาในการผลิตภัณฑ์สินค้า ถ่ายทอดเทคโนโลยี การทดสอบคุณภาพอาหารทั้งทางกายภาพ ทางเคมีและจุลินทรีย์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  การรักษาความสดของอาหาร ตลอดจนความหลากหลายของรูปแบบสินค้า ร่วมกับทีมงาน ต.ท่านางแนว โดยการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์สื่อต่างๆ และร่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในท้องที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับติดตามฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมงานยังร่วมบริจาคสิ่งของให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ อ. แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น อีกด้วย

 

 

 

ขอบขอบคุณ ข้อมูลและรูปภาพเพิ่มเติมจาก

https://th.kku.ac.th/77807/

FB:U2T ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อ สอบถาม