เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์วันพระ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ใน กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” จัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพ จาก
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://th.kku.ac.th/77232/

 

 

 

ติดต่อ สอบถาม