ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราห์ปริมาณโปรตีนในอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

announce-te1-2564

 

โหลดประกาศ>> เครื่องวิเคราห์ปริมาณโปรตีนในอาหาร จำนวน 1 ชุด

 

spec

 

โหลดราย >> ละเอียดของเครื่อง