หลักสูตร​สาขาวิชา​เทคโนโลยี​การผลิต มข. จัดกิจกรรมให้นักศึกษา​เข้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้งคอร์ป จำกัด

         

 

         สาขาวิชาเทคโนโลยี​การผลิต​จัดกิจกรรม​เยี่ยมชมโรงงานให้นักศึกษา​ชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.พล​ฤทธิ์​ จุลมนต์​ อาจารย์​ประจำสาขาวิชา เป็น​ผู้นำนักศึกษา​ชั้นปีทีี 4 จำนวน 30 คนเข้าเยี่ยมชม​บริษัท​ ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้งคอร์ป จำกัด (บริษัท NK Apparel จำกัด)​ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอ​เมือง ขอนแก่น ผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้ากีฬารายใหญ่ของประเทศไทย​ ให้กับทาง Nike, Adidas, Under Armour, Food Locker และอีกหลากหลายแบรนด์ผลิตภัณฑ์ โดยการนี้ ทางคณะผู้เยี่ยมชมได้รับการต้อนรับจากคุณจุรีพร เฮนเดอร์สัน ผู้จัดการส่วนทรัพยากร​มนุษย์​ และคุณ​อัศวิน สุเมโท ผู้จัดการส่วน IE&​Learn โดยทางบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมแนะนำเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา​ โครงสร้างบริษัท​ และแนวทางการดำเนินชการในปัจจุบัน รวมถึงมาตรการการป้องกันการระบาดของ Covid-19​ ในโรงงานอีกด้วย ในการนี้ทาง คุณอัศวิน สุเมโท ได้พาคณะนักศึกษา​เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การจัดการการปฏิบัติงาน รวมทั้งเทคโนโลยี​สมัยใหม่ที่ใช้ในการผลิตด้วย สำหรับการเยี่ยมชมโรงงานครั้งนี้เป็น​ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการจัด​การต้นทุน​เพื่อ​การตัดสินใจ​ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา​มีความรู้และประสบการณ์​ในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ​งานเพื่อการลดต้นทุน ทั้งนี้สาขาวิชาเทคโนโลยี​การผลิต​และคณะเทคโนโลยี​ จึงขอขอบคุณ​ทาง​บริษัท ​ ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้งคอร์ป จำกัด มา ณ ที่นี้