ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ลีลาวัชรมาศ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และนายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้และของขวัญวันปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัยได้แสดงความชื่นชมกับผลงานที่ดีของคณะเทคโนโลยีตลอดปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวอวยพรให้คณะและบุคลากรมีความเจริญและประสบความสำเร็จในการทำงาน และมีแต่ความสุขสวัสดีในปีใหม่นี้