ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักบริการวิชาการ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 29 ปี

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี และนายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษากรผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ ครบรอบปีที่ 29 ณ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น