คณะเทคโนฯ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Universitas Pattimura

 

        เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับอาคันตุกะจาก Department of Geological Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Dr. Ir. Robert Hutagalung, Head Department พร้อมด้วย Dr. Wilma Latuny และ Miss Resti Limehuwey ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี อาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ และอาจารย์ ดร.วิมล สุขพลำ เข้าร่วมต้อนรับอาคันตุกะดังกล่าว ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ผลจากการต้อนรับอาคันตุกะครั้งนี้ก่อให้เกิดแนวทางในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างกิจกรรมและขยายกรอบความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียต่อไปในอนาคตอันใกล้