คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 38 ปี

      คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี นายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากรของคณะ ได้ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ครบรอบปีที่ 38 ณ อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น