คณะเทคโนโลยี ร่วมยินดีกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 40 ปี

         

 คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และ และบุคลากรของคณะ ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ กับ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 40 ปี ซึ่งในงานวันครบรอบนี้ ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะด้วย