คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับนักศึกษาทุกระดับชั้น ร่วมทำกิจกรรมการกุศล

คณะเทคโนฯ ร่วมกับนักศึกษาทุกระดับชั้น ร่วมทำกิจกรรมการกุศล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ผูเช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คุณทรงกรด พิมพ์พันธุ์กุล นักกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งไทยและนานาชาติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมเดินไปทำกิจกรรม ภายใต้โครงการ Charity for Community Development และมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท และมอบของบริจาคอาทิเช่น ข้าวสาร อาหารมังสวิรัติแช่แข็ง โปรตีนเกษตร น้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์การเกษตร เมล็ดพืชผัก ผลไม้ เป็นต้น ที่ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาทุกระดับชั้นคณะเทคโนโลยี รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท โดยมีครูสรุยา สมใจ เป็นผู้รับมอบ จากนั้น เป็นการแสดงจากนักศึกษานานาชาติ ได้แก่ การแสดงร้องเพลงจากนักศึกษาประจำนานาชาติ จากประเทศอินโดนีเซีย นักศึกษาไทย และการแสดงซุมบ้าแดนซ์จากนักศึกษาจากประเทศอิรัก เสร้จสิ้นกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านลูกรัก คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ทุกระดับชั้น ที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของและสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ณ บ้านลูกรัก ขอนแก่นในครั้งนี้