ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี และชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยี

 

    เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี และชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยี โดยชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี ได้สนับสนุนสโมสรนักศึกษา ในการออกค่ายอาสาเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 40,000 บาท และชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้สนับสนุนชุมนุมนักศึกษา ในการจัดกิจกรรม Open Can  จำนวน 30,000 บาท ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิตติมา แสนโตร ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมอบเงินในครั้งนี้